Kráčející čáp

Podstatou průpravy pro tento test je rovnováhová (rovnovážná) průprava. Jejím cílem je zlepšit statickou a dynamickou rovnováhu, celkovou koordinaci lokomočních pohybů dítěte (chůze, běh).

Principem vytvoření rovnováhového cvičení je: zmenšení plochy opory (stoj na jedné noze, výpon – stoj na špičkách), zvýšení těžiště těla (stoj na vyvýšené ploše – lavička, kladina, obrubník), vyloučení vizuální kontroly (zavření očí – pozor na bezpečnost!).

Při vyrovnávání rovnováhy necháváme děti dělat doprovodné vyrovnávací pohyby paží, pro lepší zpevnění těla můžeme upažit. Pro zlepšování rovnováhových schopností a zkvalitnění postavení plosky nohy (prevence ploché nohy) můžeme cvičit s dětmi naboso.

Pomůcky: lano (švihadlo) položené na zemi – nejprve natažené rovně, poté zvlněné, menší překážky (destičky, balanční čočky, v domácím prostředí např. plyšové hračky – vzhledem k bezpečnosti ne míčky!), čáry nakreslené na zemi křídou nebo nalepené lepenkou.

Návody ke cvičení