Přihlásit MŠ

Chtěli byste se svojí školku zapojit do projektu Pohyb 1P? Kontaktujte nás, rádi Vám sdělíme bližší podrobnosti.

Naším prvořadým zájmem je zajistit každoroční opakování projektu ve všech již dříve zapojených školkách. Tyto školky obvykle sami kontaktujeme s nabídkou termínů ve chvíli, kdy můžeme garantovat konání akce v daném roce. Zároveň se snažíme dát příležitost k zapojení dalším školkám, které průběžně zařazujeme do pořadníků zájemců. Kontaktovat nás můžete kdykoliv v průběhu roku. Čím dříve o vás budeme vědět, tím lépe.

Projekt Pohyb 1P probíhá především v Plzni a Plzeňském kraji. Není ale vyloučena ani možnost uspořádání akce v dalších místech ČR.

Časté dotazy

Je potřeba pro zapojení do projektu splnit nějaké požadavky?

Žádné zvláštní požadavky na školky kladeny nejsou. Podmínkou jsou jen dostatečné prostorové dispozice k uskutečnění testování. Detailnější informace o průběhu akce jsou popsány v Propozicích, které zapojené školky předem obdrží.

Kdy v rámci roku akce probíhají?

Projekt Pohyb 1P je průběžný projekt. Akce na školkách probíhají především na jaře v měsících únor až počátek června a na podzim od konce září do začátku prosince.

Jaký je minimální počet dětí (předškoláků), aby se akce v naší MŠ mohla ukutečnit?

Z hlediska efektivity preferujeme školky s minimálně 20 předškoláky. V případě menšího počtu dětí je potřeba individuální domluva. Možností může být např. spojení s další mateřskou školkou.

Musí školka zajistit nějaké vybavení pro konání akce?

Veškeré vybavení si přivezeme sebou. Ve školce by měla být k dispozici jen švédská lavička, kterou s ohledem na komplikovanou přepravu nevozíme. Potřebujeme jen mít přístup k zásuvce s el. proudem.

Můžeme se zapojit do projektu, pokud uhradíme plné náklady akce v naší MŠ?

Na úhradě nákladů projektu se obvykle podílí více subjektů. Vedle samotné Nadace sportující mládeže a jejích partnerů na konání konkrétních akcí obvykle přispívá město, obec, městská část (obvod), kraj, mateřská školka nebo konkrétní sponzor. Pokud si mateřská školka zajistí plnou úhradu nákladů, vedle kapacitních možností našeho týmu nic nebrání zapojení do projektu. Konkrétní výše nákladů na danou akci se odvíjí od počtu dětí ve školce, místa konání atd.