O projektu Pohyb 1P

Projekt Pohyb 1P se zaměřuje na zjištění pohybových dovedností dětí předškolního věku a přispívá k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport. Zjišťování probíhá pro děti zábavnou a poutavou formou. Testy jsou uzpůsobené věku dětí. Projekt zároveň napomáhá vytvořit u dětí kladný vztah k pohybovým aktivitám. Na závěr akce děti čekají setkání a besedy s vynikajícími současnými sportovci i legendami českého sportu včetně olympijských medailistů (není součástí všech akcí). Děti si mohou prohlédnout medaile, poháry i další cenné sportovní artefakty a sportovci se je svým příkladem snaží motivovat k zájmu o pohyb.

František Berka, člen správní rady Nadace sportující mládeže, představuje projekt Pohyb 1P

Proč Pohyb 1P

Současným dětem pohyb chybí. S nástupem na základní školu dochází k výrazné změně denního režimu dětí, které najednou podstatnou část dne prosedí, nezbytné pohybové aktivity se významně sníží. Rodiče i mateřské školy dostávají informaci o pohybových schopnostech dětí a také o indexu tělesné hmotnosti (BMI), což je číslo používané jako indikátor podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy nebo obezity.

Součástí materiálů, které rodiče obdrží, jsou nejen výsledky pohybových zjištění jejich dítěte, ale také další materiály informující o možnostech sportovních aktivit v místě bydliště, doporučení týkající se správného stravování atd.

Spolupráce s akademickým prostředím

Na přípravě testů se podíleli odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni.

Vedle odborných pracovníků univerzity jsou do projektu aktivně zapojení také studenti. Ti získávají cennou praxi, někteří z nich navíc na dané téma zpracovávají bakalářské nebo diplomové práce.

Řada studentů např. oboru Učitelství pro mateřské školy, která se v minulosti zapojila do projektu Pohyb 1P, nyní pracuje v pozicích pedagogických pracovníků v mateřských školkách. Získané zkušenosti a poznatky promítají do praxe při práci s dětmi a mohou dlouhodobě přispívat ke zvýšení úrovně práce mateřských škol s dětmi v oblasti pohybových aktivit.

Testováním to nekončí…

Nadace sportující mládeže v Plzni vytvořila ucelený systém práce s mládeží. Na projekt Pohyb 1P navazují Sportovní hry mateřských škol, které dětem umožňují poznat atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří. Pro věkovou kategorii devítiletých dětí byl vytvořený projekt Pohybové Předpoklady. Ten u dětí pomáhá odhalit jejich talent a nasměrovat je k výběru vhodného sportu, pro který budou mít předpoklady, a bude je bavit.

Pro děti, které se věnují výkonnostnímu sportu a dosahující v něm významných úspěchů, je určen grant Talent Plzeň. Mají díky němu možnost získat podporu na náklady spojené s jejich sportovní činností, která jim umožní další sportovní rozvoj. Součástí grantu jsou i prospěchové bonusy, které by měly přispět k motivaci dětí, aby vedle sportu nezanedbávaly ani školní povinnosti.

Nadace sportující mládeže se zároveň zaměřuje také na ocenění sportovních nadějí a prezentaci jejich úspěchů. Již přes dvacet let pořádá vyhlášení Sportovce Plzně v kategoriích žactva a dorostu. V návaznosti na vyhlášení nejlepších sportovců pořádá výstavy, představující profily všech nominovaných sportovců a družstev. Zároveň provozuje portál Sportovec Plzně, který přináší aktuální informace o úspěších mladých plzeňských sportovců (včetně těch, kteří byli v minulosti podporováni nadací nebo oceněni v rámci Sportovce Plzně), rozhovory s nimi atd.

Již v roce 2004 Nadace sportující mládeže v rámci Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu představila koncept akce, která se postupem času proměnil ve Festival Sportu. Akce, při které se děti i dospělí mohou na jednom místě seznámit s nejrůznějšími sportovními odvětvími a zároveň si je na vlastní kůži vyzkoušet. To vše doplněné o autogramiády a besedy s vynikajícími sportovci a doprovodný kulturní program.