Kráčející čáp – statická cvičení

Statická cvičení

Vstupní informace k průpravným cvičením testu Kráčející čáp.

Mírný stoj rozkročný bočně na laně, pro lepší rozložení rovnováhy necháme dítě upažit.

Stoj na jedné noze na laně (dominantní).

Stoj na druhé noze na laně (nedominantní).

Stoj na jedné noze na balanční pomůcce (střídáme dominantní a nedominantní).

Podřepy, dřepy na balanční pomůcce, práce se snižováním a zvyšováním těžiště.

Stoj na jedné noze ve dvojici na lavičce (čáře, obrubníku), dítě musí při vyrovnávání rovnováhy sledovat pohyb druhého (sourozenec, rodič), mohou se snažit vyvést navzájem z rovnováhy.

Váha předklonmo (holubička) – ze stoje na jedné noze pomalu předkláníme trup a zanožujeme jednu dolní končetinu.