Kráčející čáp – dynamická cvičení

Dynamická cvičení

Vstupní informace k průpravným cvičením testu Kráčející čáp.

Chůze po laně (čáře, obrubníku), motivujeme dítě ke střídání nohou, pohled dítěte směřuje vpřed, nikoli dolů pod nohy.

Chůze po balančních překážkách, střídání nohou, pro první pokusy můžeme dítěti dát dopomoc držením za ruku.

Chůze přes překážky (20-30cm vysoké, vzdálené 30-40cm), motivujeme dítě ke střídání nohou při chůzi.

Chůze přes překážky (20-30cm vysoké, vzdálené 30-40cm), motivujeme dítě ke střídání nohou při chůzi.

Chůze po lavičce (kladině, obrubníku, čáře) s dopomocí, ruka v bok.

Chůze po lavičce (kladině, obrubníku, čáře) s dopomocí, ruka v upažení.

Chůze ve výponu (po špičkách) se vzpažením.

Chůze ve výponu s upažením s korunou (kroužek, kniha) na hlavě.

Chůze s korunou (míč) na hlavě.

Chůze po obruči (stočeném laně, nerovné čáře), dítě se snaží chůzí kopírovat předepsaný tvar.