Kráčející čáp – videonávody

Čáp kráčí přes překážky

Důležitý je vzpřímený trup a střídání nohou, nenakračovat stále jednou.

Chůze s korunkou na hlavě

Důležité je držet zpevněné vzpřímené tělo a nezvedat ramena k uším.

Kráčející čáp

Důležité je držet zpevněné vzpřímené tělo a pevné paže.