Tisková zpráva: do projektu Pohyb 1P se zapojila většina MŠ v Plzni

Projekt Pohyb 1P vytvořila Nadace sportující mládeže v roce 2008. Projekt si klade za cíl zjistit pohybovou úroveň dětí předškolního věku a zábavnou formou povzbudit jejich pozitivní vztah ke sportu. Projekt svým rozsahem, jakým v Plzni resp. Plzeňském kraji probíhá, nemá v České republice obdoby.

Počet zapojených plzeňských mateřských školek v posledních letech strmě stoupá. Zatímco v roce 2014 se akce zúčastnilo 8 školek, o dva roky později jich už bylo třikrát víc (26 školek) a letos se do projektu zapojila naprostá většina plzeňských školek a další v okresech Tachov a Rokycany. Dohromady se v roce 2017 projektu aktivně zúčastní na 1500 dětí – předškoláků.

Snahou Nadace sportující mládeže je zajistit každoroční opakování projektu ve všech zapojených školkách. To je důležité i z důvodu zpracování a statistického vyhodnocování zjištěných dat. Někteří studenti ostatně na dané téma zpracovávají své bakalářské nebo diplomové práce.

„Celkový realizovaný počet akcí v jednotlivých školkách je dán především kapacitními a finančními možnostmi. S žádostí o zapojení do projektu se na nás obrací stále více školek, z čehož máme velkou radost. Věříme, že se i do budoucna bude dařit tento zájem v co největší míře uspokojovat,“ uvedl za Nadaci sportující mládeže manažer projektu Pohyb 1P Vlastimil Libeš.

To vše je možné díky tomu, že na projektu spolu s Nadací sportující mládeže spojila síly i další významná tuzemská nadace – Nadace RSJ. Pohyb 1P probíhá také za podpory Plzeňského kraje, města Plzně a městských obvodů Plzeň 1, 2, 3, 4 a Křimice.

Disciplíny pro testy byly sestaveny ve spolupráci s odborníky z vysokých škol. Děti zkouší pohybové aktivity formou jednoduchých her – ty jsou konkurencí k hraní her na počítačích a tabletech. Děti při testech napodobují pohyby zvířátek (kráčející čáp, skákající žába, hbitý zajíc nebo šikovný lachtan).

Po cvičení dostávají pamětní diplom a další drobné dárky, rodiče ještě tentýž den obdrží vyhodnocení výsledků (s množstvím užitečných informací včetně přehledu o pohybových dovednostech svého dítěte) a také další materiály informující o možnostech sportovních aktivit v místě bydliště, doporučení týkající se správného stravování atd. Díky tomu se mateřské školy i rodiče mohou snažit ovlivnit nevhodné návyky dětí ještě před vstupem na základní školu.

Na závěr akce děti čekají setkání a besedy s vynikajícími současnými sportovci i legendami českého sportu včetně olympijských medailistů. Děti si mohou prohlédnout medaile, poháry i další cenné sportovní artefakty a sportovci se je svým příkladem snaží motivovat k zájmu o pohyb.

František Berka, předseda správní rady Nadace sportující mládeže, o projektu říká: „Jsme přesvědčeni, že rodiče by se měli ještě před vstupem dítěte do základní školy dozvědět o úrovni jeho pohybových dovedností a nutnosti kvalitního tělesného rozvoje. Nejlépe prostřednictvím sportu. Zároveň považujeme za nutné upozornit na možná zdravotní ohrožení včetně zákeřného dopadu nadváhy či obezity.“

Na Pohyb 1P navazují Sportovní hry mateřských škol. Pro rok 2018 chystá město Plzeň již třetí ročník této akce, která dětem umožňuje poznat atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří.