Pohyb 1P pokračoval i v roce 2023

I v roce 2023 v mateřských školách v Plzni pokračoval projekt Pohyb 1P, který se zaměřuje na zjišťování pohybových dovedností předškolních dětí zábavnou formou. Pohyb 1P připravuje Nadace sportující mládeže ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni.

Děti si formou jednoduchých a zábavných her pod odborným dohledem zkoušejí jednotlivá cvičení. Po jejich vyhodnocení rodiče ještě tentýž den obdrží výsledky.

V roce 2023 se uskutečnílo více než 40 akcí projektu Pohyb 1P. Důležitost pohybových aktivit si uvědomují v mateřských školách. Mezi zapojenými školkami je i 22. MŠ v Plzni. „Pohyb je pro děti přirozenou činností a přináší jim radost. Pohyb u dětí ve školce podporujeme, hrajeme hry, cvičíme, sportujeme každý den. Účastníme se akce Pohyb 1P pravidelně a zapojujeme se i do dalších projektů jako jsou Sportovní hry mateřských škol v Plzni,“uvádí zástupkyně ředitelky Marcela Salfická.

“V předškolním věku je důležité nejen podporovat pohybové aktivity dětí, ale také je aktivně vést k pravidelnému cvičení a hýbání se. Pohyb předškoláků není jen o fyzickém rozvoji, ale také o stimulaci mozku a sociálním interakcím. Právě prostřednictvím her, sportů a různých pohybových aktivit si děti rozvíjejí koordinaci, sílu, vytrvalost a zároveň se učí spolupracovat a komunikovat s ostatními,” říká Eva Mašková, ředitelka Nadace sportující mládeže.

Projekt Pohyb 1P Nadace sportující mládeže realizuje již od roku 2008. V roce 2019 se akce projektu Pohyb 1P uskutečnily v rekordních 52 mateřských školách. Další ročníky ovlivnila koronavirová pandemie. Projekt se znovu mohl rozběhnout na podzim 2021, kdy proběhlo 14 akcí. V loňském roce se počet akcí meziročně téměř zdvojnásobil – uskutečnilo se jich 26.