Děti v plzeňských MŠ testovaly svoje pohybové dovednosti

I v roce 2022 probíhá v plzeňských mateřských školách projekt Pohyb 1P, který zábavnou formou zjišťuje pohybové dovednosti předškolních dětí. Na děti čekají cvičení pojmenovaná např. Šikovný lachtan, Hravá kočka, Kráčející čáp nebo Vlnící se had.

Projekt zajišťuje Nadace sportující mládeže, na přípravě testů se podíleli odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni. V letošním roce akce Pohyb 1P proběhnou na cca 25 MŠ v Plzni. Zájem ze strany mateřských škol je velký, bohužel z finančně kapacitních důvodů nebylo v možné navštívit všechny MŠ, které o účast v projektu stály.

Jednou z mateřských škol zapojených v letošním roce do projektu Pohyb 1P je i 70. MŠ ve Waltrově ulici na Skvrňanech. „Jsme rádi, že se naše mateřská škola mohla zapojit do projektu Pohyb 1P. Účastníme se i dalších projektů nadace určených pro předškoláky a všechny jsou pro nás velkým přínosem. Pohybovým aktivitám se v naší MŠ věnujeme celoročně. Jsou důležité pro zdraví a harmonický vývoj dítěte a proto jejich důležitost v žádném případě nepodceňujeme,“ uvádí ředitelka MŠ Eva Zennerová.

V době koronavirové pandemie došlo v roce 2020 k nucenému přerušení projektu Pohyb 1P z důvodu platných epidemiologických pravidel. Na podzim 2021, kdy již covidová omezení realizaci akcí umožňovala, se projekt postupně znovu rozběhl.

Podle prvotních dat se ale bohužel ukazuje, že v důsledku pandemie mnoha dětem pravidelný pohyb chyběl. Nemohly se konat sportovní kroužky a tréninky, což se promítlo i do úrovně pohybových dovedností dětí, kde došlo k poměrně výraznému zhoršení výsledků dětí v porovnání s dobou před pandemií.

I to byl důvod, proč Nadace sportující mládeže a město Plzeň ve spolupráci se Západočeskou univerzitou připravili projekt Předškoláci v pohybu. V rámci něj obdržel každý předškolák navštěvující mateřské školy zřizované městem Plzeň sportovní vybavení v podobě míče a švihadla. Na internetových stránkách www.pohyb1p.cz pak rodiče mohou najít návody na cvičení, která si děti s míčem nebo švihadlem mohou vyzkoušet. Součástí Předškoláků v pohybu je i akreditované školení Pohybová gramotnost předškoláků pro pracovnice MŠ.

Na jaře příštího roku se pak uskuteční další ročník Sportovních her mateřských škol, které dětem umožňují poznat atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří.

Poděkování za podporu patří partnerům projektu.