Pandemie Covid-19 ovlivnila i projekt Pohyb 1P

test2

Zatímco v roce 2019 se uskutečnilo rekordních 52 akcí projektu Pohyb 1P, rozjíždějící se přípravy na jaře 2020 přibrzdila pandemie Covid-19 a s ní spojená preventivní opatření. Ta na jaře neumožnila realizací akcí přímo v mateřských školách.

V roce 2019 se aktivně účastnilo téměř 2 000 předškoláků. Další tisíce dětí si ukázková cvičení mohly vyzkoušet při akcích jako Festival Sportu, Sportmánie, Sokol Spolu v pohybu a dalších. Věříme, že epidemiologická situace na podzim bude taková, aby se projekt opět mohl v plné míře rozběhnout.

Zájem o projekt Pohyb 1P ukazuje, že si v mateřských školách stále více uvědomují důležitost zařazování pohybových aktivit do programu MŠ. Právě mateřským školám, potažmo jejich ředitelkám a učitelkám, patří velké poděkování za jejich vstřícnost a zájem o zlepšení stavu pohybových dovedností dětí.

Pohyb 1P probíhá ve spolupráci s Nadací RSJ, za podpory města Plzně, plzeňských městských obvodů a Plzeňského kraje.