Šikovný lachtan

Cílem průprav pro tento test je zlepšit manipulaci s míčem pomocí horních končetin (rukou) – podávání, předávání, koulení (kutálení), driblink, házení, chytání. Používáme různé druhy míčů – malý/velký, molitanový/tenisový/volejbalový/nafukovací. U menších druhů míčů nacvičujeme uchopování a sbírání ze země, podávání kolem částí vlastního těla, u většího míče pak procvičujeme další z výše zmíněných dovedností. Jakýkoli kontakt s míčem prohlubuje dovednost manipulace s ním.

Návody ke cvičení

Držení míče oběma rukama a manipulace s ním, seznámení s míčem (jeho velikostí a hmotností).

Z držení míče oběma rukama ho dítě nechá spadnout na zem a po jeho odrazu ho chytne.

Z držení míče oběma rukama ho dítě vyhodí a chytne opět do obou rukou – výška vyhození dle dovednosti dítěte.

Nácvik driblinku – nejprve dominantní rukou, motivujeme dítě, že po ukončení driblinku chytí míč opět oběma rukama, rodič doprovází komentářem – počítání např. do tří a pak chyť.

Házení ve dvojici.

Házení ve dvojici – větší vzdálenost.

Kutálení míče po určené trase (lavička, čára, obrubník,…).

Kutálení míče po určené trase (lavička, čára, obrubník,…).