Šikovný lachtan – videonávody

Odbití míče o zem

Odbíjet kolmo k zemi, začínat v úrovni hrudníku, chytat do „košíčku“ připraveného z dlaní. Nepřitisknout při chycení k tělu. Pohyb kolen kopíruje pohyb míče.

Nízké vyhození míče

Vyhazovat míč kolmo vzhůru a chytat do „košíčku“ připraveného z dlaní.

Házení ve dvojici

Odhod v úrovni pasu šikmo vpřed. Chytající má připraven „košíček“ z dlaní.

Kutálení ve dvojici

Odbíjení o zem ve dvojici

Odbít v 1 až 2/3 vzdálenosti mezi dětmi. Udělit míči dostatečnou energii, aby odskočil chytajícímu do rukou.

Předávání míče kolem pasu

Vyzkoušet oběma směry.

Předávání míče kolem nohou

Předávat míč v úrovni kotníků, držet nohy u sebe. Vyzkoušet oběma směry.

Osmička mezi nohama

Cvičení je koordinačně náročné, když mladším dětem nepůjde, nevadí.

Kutálení míče dlaní po lavičce

Nacvičovat pravou i levou rukou.

Kutálení míče prsty po lavičce

Nacvičovat pravou i levou rukou.

Driblink na místě

Aktivně stlačit míč dlaní směrem k zemi (neplácat do něj), kopírovat rukou jeho pohyb, nacvičovat pravou i levou rukou.

Odbití o zem jednou rukou

Cvičení slouží ke zlepšení pohybových dovedností u testu Šikovný lachtan – Pohyb 1P.

Driblink za chůze

Aktivně stlačit míč dlaní směrem k zemi (neplácat do něj), kopírovat rukou jeho pohyb, nacvičovat pravou i levou rukou.

Hod na cíl

Důležité je nakročení opačné nohy, než je odhodová ruka. Neházet od ramene, ale s nápřahem vzad.

Kutálení míče po zemi – slalom

Nacvičovat pravou i levou rukou.