Hravá kočka

Podstatou průpravy pro tento test je rozvoj manipulace s míčem dolními končetinami. Cílem průprav je tedy zlepšit manipulaci s míčem (míč může být různé velikosti a druhu) pomocí dolních končetin (nohou) – vedení, kopání, zastavení míče. Zásadou je, aby dítě míč opravdu ovládalo jen nohama, nezastavovalo a nechytalo rukama, snažíme se motivovat dítě je střídání obou nohou (dominantní i nedominantní). Preferujeme vedení míče vnitřní stranou chodidla, zastavení zašlápnutím celou plochou chodidla.

Návody ke cvičení

Stoj s míčem u nohy, seznámení s míčem.

Povalování míče na zemi chodidlem všemi směry, pohled dítěte směřuje vpřed, nikoli na míč.

Vedení míče vnitřní stranou chodidla při chůzi vpřed volně v prostoru pravou a levou, následně můžeme vymezit prostor (cca 1m široká cesta vymezená švihadly, lany, rovná nebo zvlněná).

Přihrávky ve dvojici, děti (dítě a rodič) stojí cca 1,5m od sebe (vzdálenost můžeme zvětšovat) a snaží se si přihrávat si míč po zemi kopnutím vnitřní stranou chodidla, zastavení míče probíhá zašlápnutím.