Hravá kočka – videonávody

Fotbalista – jedna noha při chůzi vpřed

Udržet míč blízko chodidla, v případě, že utíká, zastavit zašlápnutím nikoli rukou. Držet vzpřímený trup.

Fotbalista – jedna noha při úkroku stranou

Udržet míč blízko chodidla, v případě, že utíká, zastavit zašlápnutím nikoli rukou. Držet vzpřímený trup.

Fotbalista – střídaní nohou při chůzi (běhu) vpřed

Udržet míč blízko chodidla, v případě, že utíká, zastavit zašlápnutím nikoli rukou. Držet vzpřímený trup.

Zastavení míče nohou

Důsledně zastavovat míč plochou chodidla té nohy, ke které se míč kutálí, nezastavovat rukama. Držet vzpřímený trup.

Zastavení míče nohou při přihrávce

Důsledně zastavovat míč plochou chodidla té nohy, ke které se míč kutálí, nezastavovat rukama. Držet vzpřímený trup. Přihrávat míč důsledně vnitřní stranou chodidla, ne špičkou.

Vyhození s tlesknutím

Vyhazovat míč kolmo vzhůru dostatečně vysoko a chytat do „košíčku“ připraveného z dlaní.

Vrabec skáče s míčem mezi kotníky

Skákat pružně, plynule za sebou. Odraz a doskok přes špičku, nikoli přes patu, míč pevně tisknout mezi kotníky.

Vrabec skáče s míčem mezi koleny

Skákat pružně, plynule za sebou. Odraz a doskok přes špičku, nikoli přes patu, míč pevně tisknout mezi koleny.

Fotbalista – cesta

Udržet míč blízko chodidla, v případě, že utíká, zastavit zašlápnutím nikoli rukou. Držet vzpřímený trup, míč kopíruje vymezený prostor, nesmí vyjet z cesty.

Fotbalista – slalom

Udržet míč blízko chodidla, v případě, že utíká, zastavit zašlápnutím nikoli rukou. Držet vzpřímený trup. Míč kolem kuželu vedeme vzdálenější nohou od kuželu.