Hbitý zajíc

Cílem průprav pro „zajíce“ je zlepšení dynamické síly a odrazu dolních končetin, zlepšení dynamické rovnováhy, koordinace skoků snožmo, jednonož a skoků s obratem, zlepšení orientace v prostoru. Dítě může skákat volně v prostoru, přes dostupné překážky (čára na zemi, švihadlo či provázek položený na zemi, obruče, plyšové hračky,…). Důležitou průpravou je rovněž chůze ve výponu (po špičkách) pro správnou techniku odrazu a nácvik doskoku stlumením přes špičku, nikoli doskok na plné chodidlo či dokonce na paty. Kombinujeme skoky snožmo – vpřed, vzad, stranou, skoky po dominantní dolní končetině, skoky po nedominantní dolní končetině, skoky se čtvrtobraty (90°), s půlobraty (180°).

Návody ke cvičení

Skoky odrazem snožmo vpřed přes překážku (čára, švihadlo).

Skoky odrazem snožmo vpřed přes překážku (čára, švihadlo).

Skoky odrazem jednonož vpřed přes překážku (čára, švihadlo).

Skoky odrazem snožmo různými směry (stranou, vpřed, vzad, do stoje rozkročného) – na zemi vytvoříme, nakreslíme obrazec (čtverec, trojúhelník,…).

Skoky odrazem snožmo různými směry (stranou, vpřed, vzad, do stoje rozkročného) – na zemi vytvoříme, nakreslíme obrazec (čtverec, trojúhelník,…).

Skoky odrazem snožmo různými směry (stranou, vpřed, vzad, do stoje rozkročného) – na zemi vytvoříme, nakreslíme obrazec (čtverec, trojúhelník,…).

Skoky odrazem snožmo různými směry (stranou, vpřed, vzad, do stoje rozkročného) – na zemi vytvoříme, nakreslíme obrazec (čtverec, trojúhelník,…).

Skoky vpřed odrazem jednonož se střídáním nohou po vyznačené trase.

Skoky vpřed odrazem jednonož se střídáním nohou po vyznačené trase.

Skákaní panáka – střídání skoků snožmo se skoky do stoje rozkročného.

Skoky odrazem snožmo do obručí (kruhů nakreslených na zemi, vytvořených z provázku či švihadla) – na delší vzdálenost do hlubšího podřepu = žabáky.