Skákající žába

Cílem průprav pro tento test je zlepšit dynamickou sílu a odraz dolních a horních končetin, celkově zlepšit koordinaci dolních a horních končetin, nacvičit s dětmi správnou oporu o dlaň a přenesení hmotnosti těla na pletenec ramenní. V rámci testování využíváme molitanový míč, který vkládáme dětem mezi kotníky, pro průpravu můžeme vkládat i mezi kolena. Pokud není k dispozici molitanový míč, můžeme použít libovolný míč adekvátní velikosti k velikosti dítěte, ev. plyšovou hračku.

Návody ke cvičení

Stoj a poskoky snožmo s míčem mezi kotníky.

Stoj a poskoky snožmo s míčem mezi koleny.

Rak (vzpor ležmo pokrčmo vzadu), míč na břiše, pohyb volně po prostoru směrem vpřed (za nohama, nikoli couváním).

Vzpor klečmo („na 4“) nejprve na zemi, poté na balančních pomůckách, opora o celou dlaň, pohled očí směřuje dolů pod sebe, rovná záda.

Vzpor klečmo na jedné noze – rozvoj rovnováhových schopností a práce s těžištěm těla.

Stoj vedle lavičky, opora o lavičku (úchop palcem na lavičce, ostatní prsty pod lavičkou).

Přeskoky lavičky snožmo vlevo a vpravo s postupováním vpřed.

Vzpor stojmo rozkročný (ruce na lavičce).

Odrazem vzpor dřepmo na lavičce.

Skoky ve vzporu dřepmo (střídavě opora rukama a následný odraz nohama) – volně v prostoru, do položených obručí, přes položená švihadla, nakreslené čáry za sebou jako žebřík.

Skoky ve vzporu dřepmo (střídavě opora rukama a následný odraz nohama) – volně v prostoru, do položených obručí, přes položená švihadla, nakreslené čáry za sebou jako žebřík.

S míčem mezi kotníky.

Vzpor stojmo rozkročný na vyznačených místech (destičky, nakreslené čtverce) – dítě vytvoří z těla pomyslnou střechu.

Přeskok do vzporu dřepmo na vyznačené místo.