Řekli o projektu Pohyb 1P

Prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni je hrdým partnerem projektu Pohyb 1P, který pomáhá motivovat k pohybu ty nejmenší. Jsem rád, že se vedle našich odborných pracovníků do projektu aktivně zapojují také studující.
Jana Havrdová, dvojnásobná mistryně světa ve fitness step, prezidentka FISAF International, moderátorka

Projekt Pohyb 1P není jen o zjišťování pohybových dovedností dětí. Hravou formou vytváří jejich vztah k pohybu. To je důležité a je s tím potřeba začít již u těch nejmenších. Zároveň směrem k rodičům cílí i na problematiku správného stravování a zdravého životního stylu.
Petr Koukal, olympionik, nejlepší český badmintonista poslední dekády

Z vlastního příkladu vím, jak je důležité začít se sportem už v dětství. Ne s tím vrcholovým, ale se správnými obecnými pohybovými základy. Možnost získat alespoň základní pohybové dovednosti by děti měly mít už ve školce. Proto projektu Pohyb 1P tolik fandím.
Lenka Eckertová, ředitelka Nadace RSJ

Nadace RSJ vyhledává a podporuje projekty, které jsou postaveny na aktivním přístupu a zodpovědnosti. Projekt 1P Nadace sportující mládeže je jedním z nich. Má pevné základy, tedy věříme, že skutečně povede děti a jejich pečující dospělé ke zdravějšímu způsobu života.
doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK, emeritní rektor ZČU v Plzni

Jsem rád, že naše univerzita může v rámci projektu Pohyb 1P spojit síly s praxí a přispět tak svým dílem k řešení významné společenské otázky, jakou je prevence zdraví.
doc. Ladislav ČEPIČKA, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

Kladný vztah k pohybu a ke sportování má značný zdravotně preventivní význam. Návyky vytvořené v raném věku jsou důležité pro celý další život. Především v tom vidím přínos projektu Pohyb 1P.
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., členka PS Parlamentu ČR (2017 až 2021), děkanka Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v letech 2008-2011 a 2015-2019

Pro udržení zdraví a k základům osobní pohody jsou klíčové přístupy a návyky vytvořené v raném věku. Proto podporuji všechny promyšlené, dlouhodobé postupy směřující k péči o prevenci zdraví všech generací, zvláště dětí.
Mgr. Michaela Ziková, MBA, ředitelka Nadace ČEZ

Postoje a návyky si děti tvoří již v raném věku a právě ony určují směr, kterým se jejich životní styl bude ubírat. Pozornost a péče, kterou návykům dětí i jejich rodičů věnuje právě projekt Pohyb 1P, je nesmírně důležitá.

Alena Držalová, ředitelka 63. MŠ Plzeň, autorka publikace Jak plánovat a efektivně pracovat s předškolními dětmi

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., děkan Fakulty pedagogické ZČU v Plzni v letech 2015–2019

Vladimír Bednář, hokejista, mistr světa, bronzový na OH 1972

Vladimír Haber, házenkář, stříbrný na OH 1972

doc. Ladislav ČEPIČKA, Ph.D., (Fakulta pedagogická, Centrum tělesné výchovy a sportu, v letech 2015 – 2018 prorektor Západočeské univerzity v Plzni)

Mgr. Gabriela KAVALÍŘOVÁ, Ph.D., odborný asistent na Katedře tělesné a sportovní výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, členka týmu Pohyb 1P

Kateřina Štychová, studentka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, členka týmu Pohyb 1P