Obecná pohybová průprava

Cvičení určená pro obecnou pohybovou průpravu.

 Převaly v leže

Důležité je zpevnění celého těla a udržení nohou u sebe.

Válení sudů s overballem

Důležité je zpevnění celého těla a udržení nohou u sebe.

Válení sudů s overballem a dopomocí

Důležité je zpevnění celého těla a udržení nohou u sebe. Dospělý musí rychle měnit úchop nohou a postupovat s dítětem stranou.

Prkénko a hadřík

Můžeme zkontrolovat dotykem uvolnění končetin a nadzvednutím zpevnění celého těla.

Hraní si s prkénkem

Po celou dobu cvičení je dítě zpevněné a jeho tělo tvoří přímku. Při pouštění nohy se ji dítě snaží udržet u té druhé.

Hříbek

Důležité je jít postupně jednou a druhou nohou, držet zpevněné tělo (podsazenou pánev), ramena od uší a hlavu v ose (pohled směřuje k zemi). Vracíme se také postupně na jedno a druhé koleno. Na závěr dítě uvolní záda předklonem v kleku sedmo.

Hříbek s nadzvednutím

Důležité je držet zpevněné tělo (podsazenou pánev), ramena od uší a hlavu v ose (pohled směřuje k zemi). Dospělý zvedá i vrací dítě pomalu. Na závěr dítě uvolní záda předklonem v kleku sedmo.

Hřib s nadzvednutím

Důležité je držet zpevněné mírně vysazené tělo, ramena od uší a hlavu v ose (pohled směřuje k zemi). Dospělý zvedá i vrací dítě pomalu. Na závěr dítě uvolní záda předklonem v kleku sedmo, paže podél těla.

Prkénko o lavičku

Neprohýbat se v bedrech, držet napnuté nohy.

Mistička na lavičce nácvik

Zpevnit břicho, mírný předklon hlavy, ramena tlačit dolů, propnout nohy.

Mistička na lavičce

Zpevnit břicho, mírný předklon hlavy, ramena tlačit dolů, propnout nohy.

Kolébka s dopomocí

Důležité je důkladné sbalení, dospělý dítěti pomůže držením holení a hlavy v týlu. Při návratu do sedu skrčmo mu pomůže tlakem na holeně.

Kolébka ze dřepu s dopomocí

Důležité je udržet sbalení, nohy u sebe a provést pohyb plynule a rychle.

Kolébka s dotykem dlaní u uší s dopomocí

Důležité je udržet sbalení, nohy u sebe, ohnuté zápěstí a směr loktů vpřed. Je možné začít ze sedu skrčmo.

Kolébka s dotykem dlaní u uší

Důležité je udržet sbalení, nohy u sebe, ohnuté zápěstí a směr loktů vpřed. Je možné začít ze sedu skrčmo.

Svíčka

Důležité je zpevnit celé tělo, držet nohy u sebe a vytahovat je ke stropu. Do svíčky i zpět jdeme přes pokrčené nohy.

Kolébka ze stoje

Důležité je projít dřepem a důkladně se sbalit.

Kotoul vzad z nakloněné roviny

Důležité je udržet sbalení, nohy u sebe, ohnuté zápěstí a směr loktů vpřed.

Kotoul vzad z nakloněné roviny s dopomocí

Důležité je udržet sbalení, nohy u sebe, ohnuté zápěstí a směr loktů vpřed. Dospělý dává dopomoc z boku.

Kotoul vpřed z nakloněné roviny s dopomocí

Dopomoc provádíme z boku – pomůžeme dítěti sbalit hlavu, přetočíme ho úchopem za boky a pomůžeme mu do stoje za paži.

Kotoul vpřed z nakloněné roviny

Důležitý je předklon hlavy, důkladné sbalení a udržení nohou u sebe.

Kotoul vpřed ze stoje rozkročného

Důležitý je předklon hlavy, důkladné sbalení a udržení nohou u sebe.

Kotoul vpřed ze dřepu

Důležitý je předklon hlavy, důkladné sbalení a udržení nohou u sebe.

Kotoul vpřed s dopomocí

Dopomoc provádíme z boku – pomůžeme dítěti sbalit hlavu, přetočíme ho úchopem za boky a pomůžeme mu do stoje za paži.

Kotoul vzad

Důležité je udržet sbalení, nohy u sebe, ohnuté zápěstí a směr loktů vpřed.

Kotoul vzad s dopomocí

Důležité je udržet sbalení, nohy u sebe, ohnuté zápěstí a směr loktů vpřed. Dospělý dává dítěti dopomoc z boku úchopem za boky a pomůže mu v přetočení.

Zajíček

Dospělý dává dopomoc z boku. Dítě musí udržet napnuté paže, zpevněný trup a pokrčené nohy u sebe. Odráží se snožmo a přenáší váhu vpřed na paže.

Stoj na rukou s rodičem

Důležité je zpevnění těla dítěte, natažené paže, výdrž max. 2-3 s.

Salto vzad s rodičem

Ideální provedení je, pokud se dítě dokáže zabalit do klubíčka kolem ruky rodiče a pohyb zahájit odrazem z dolních končetin. Pozor na bezpečnost. Dítě držíme po celou dobu salta až do bezpečného postavení na zem.

Letadlo

Snažíme se udržet rovnovážnou polohu těla s maximálním zpevněním.

Kyvadlo čelem

Pozor na bezpečnost, vždy začínáme pohyb vpřed. Dítě začne cvičit až tehdy, kdy je vyzváno dospělým.

Kyvadlo bokem

Pozor na bezpečnost. Dítě začne cvičit až tehdy, kdy je vyzváno dospělým.

Přemet stranou hvězda s rodičem

Pokud dítě vykračuje do přemetu pravou nohou, stojí z levé strany rodiče (a naopak).

Přemet stranou (hvězda) na zemi s dopomocí

Dopomoc rodič provádí za boky dítěte, bližší ruku pokládáme na bližší bok.

Mrož

Po dokončení cvičení následně zkompenzujeme hlubokým ohnutým předklonem.

Váha předklonmo holubička

Snažíme se udržet zpevněné tělo, trup stále v rovině se zanožovanou dolní končetinou.

Váha předklonmo u žebřin (nebo s oporou o zeď, židli,…)

Snažíme se udržet zpevněné tělo, trup stále v rovině se zanožovanou dolní končetinou.

Brouk válí kuličku

Cvik slouží ke správnému zapojování hlubokých břišních svalů.

Medvěd

Celkové uvolnění páteře a zádových svalů.

Beran

Zpevnění hlubokého stabilizačního systému páteře.

Žížala s dopomocí

Posilování celého těla, fixace správného postavení pletence ramenního.

Balancování na gymbalu

Zpevňovací, balanční cvičení. Pozor na bezpečnost. Dětem dělá rodič dopomoc za boky.

Twist na koberečku

Můžeme provádět bez koberečku, pouze na klouzavé podlaze v klouzavých ponožkách. Pozor na bezpečnost.

Vytíráme podlahu

Ramena se snažíme držet nad zápěstím.

Vytíráme podlahu 2

Tělo drží dítě zpevněné po celou dobu cvičení až do opětovného položení na zem.

Zajíčci

Ruce se pohybují soupaž, neručkujeme.

Královna/Král na trůnu

Dítě drží maximálně vytažený trup a hlavu ve vzpřímení a horní končetiny napnuté.

Zajíčci

Ruce se pohybují soupaž, neručkujeme.

Skoky snožmo

Skoky snožmo přes švihadlo/čáru

Odraz a doskok je dynamický, přes špičky, nikoli na paty, ruce můžeme fixovat v bok nebo nám pomáhají při odrazu.

Kaluže

Odraz a doskok je dynamický, přes špičky, nikoli na paty, ruce můžeme fixovat v bok nebo nám pomáhají při odrazu, přirozeně doprovází běh.

Panák

Odraz a doskok je dynamický, přes špičky, nikoli na paty, ruce můžeme fixovat v bok nebo nám pomáhají při odrazu.

Slalom

Na zem pokládáme celé dlaně, pohyb páteře co nejvíce kopíruje slalom.

Osmičky

Na zem pokládáme celé dlaně, pohyb páteře co nejvíce kopíruje zatáčení do osmiček.

Mrož na předloktích

Po dokončení cvičení následně zkompenzujeme hlubokým ohnutým předklonem.

Žížala

Dle zdatnosti cvičence jedeme tak daleko, aby zůstalo tělo maximálně zpevněno, nejobtížnější by byla opora míče nárty.